LAAT JE HOREN!

WEERBAARHEIDSTRAINING KINDEREN


De training ‘Laat je horen!’ is specifiek ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar die moeite hebben met de omgang met leeftijdsgenootjes, verlegen of teruggetrokken zijn, wat minder sterk in hun schoenen staan, gepest worden of het moeilijk vinden om hun grenzen aan te geven. Anderzijds is deze training ook bedoeld voor kinderen die juist al heel assertief zijn en hierdoor onbedoeld over de grenzen van andere kinderen heengaan.

Hoe ziet de training eruit?

De training integreert de methodieken van ‘Rots & Water’ en ‘Leefstijl’ en kent een vaste opbouw: kringgesprekken, rollenspellen, spelvormen en huiswerkopdrachten zullen terugkerende onderdelen zijn in elke les.

Daarnaast maken we veel gebruik van theater. Het is gebleken dat theater een uitstekend middel is om kinderen op jonge leeftijd al bewust te maken van hun eigen kracht en mogelijkheden.

Voor deze training heeft AMUZEment verschillende karakters ontwikkeld die we inzetten tijdens de training. De karakters Babette, tante Kee en Fred komen voor in de training voor kinderen van 4 en 5 jaar. Babette en Roos zie je terug in de training voor kinderen van 6 en 7 jaar.

De doelen die binnen de training centraal staan:

Hoofddoel

Bewust worden van eigen kracht en mogelijkheden en het vermogen om met andere kinderen samen te spelen, samen te werken en samen te leven in de snel veranderende multiculturele samenleving.

Subdoelen Kinderen in hun kracht zetten (bewust maken van de grond onder de voeten en buikademhaling)
Kinderen bewust maken van hun lichaam en hoe sterk ze kunnen staan
Stop durven zeggen in situaties die ze onprettig vinden
Pesten is niet leuk
Ervaren hoe je samen sterk kunt staan
Lief voor elkaar zijn, hoe laat je dat blijken?
Nee durven zeggen als je iets niet wilt of als iemand te dichtbij komt
Wat kun je laten zien met je lichaam en stem?
Hulp durven vragen
Jezelf durven zijn

Doelgroep

Voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar, meiden en jongens in dezelfde groep of eventueel apart. Ook voor kwetsbare kinderen, kinderen die gepest worden of zelf de pester zijn.

Locatie

Op locatie, in een sportzaal, speelzaal of klaslokaal met genoeg bewegingsruimte.

Ouderbetrokkenheid

Voor aanvang van de training is het wellicht noodzakelijk om een ouderavond te organiseren waarin de ouders geïnformeerd worden over de inhoud van de training, de werkwijze, de huiswerkopdrachten en wat er van hen verwacht wordt. Van de ouders wordt ook verwacht dat ze bij de laatste bijeenkomst komen kijken. Wij willen hiermee bewerkstelligen dat de training door de ouders gedragen wordt en het geleerde van de kinderen in hun thuissituatie ook draagvlak krijgt.

Ter informatie

De training kan op een locatie bij u in de buurt plaatsvinden. Afhankelijk van de aanmeldingen worden de definitieve data en de locatie bepaald.

Wilt u meer informatie over deze training, neem dan contact met ons op via onderstaande link.

Meer informatie