Fleur & Floor

zijn iets op het spoor


Is er nog een ontbrekende gast? Laat Fleur en Floor op zoek gaan en zij vinden hem/haar vast. Ook staan ze als inspectie aan de deur. Ze laten niet zomaar iedereen binnen en sommige bezoekers worden aan een nader onderzoek onderworpen. Lijkt een bril, een hoed, een das of een pen heel onschuldig? Nou, dan heeft u nog niet eerder naar James Bond gekeken. Alles, maar dan ook alles kan zomaar een wapen zijn. Leuk als ontvangstact, want u kunt er gerust op zijn dat uw gasten met een lach op hun gezicht hun entree maken en zich nog nooit zo (on)veilig hebben gevoeld.